top of page

Support Group

Public·49 members

Dünya Savaşı Oyunu: Tarihin En Büyük Savaşlarını Sen YönetConflict of Nations, birçok başka oyuncuyla yapılan modern global savaşın gerçek zamanlı oynandığı, harekatların günlerce ve hatta haftalarca sürdüğü, ücretsiz oynanabilen, tarayıcı tabanlı bir strateji oyunudur.
dünya savaşı oyunuAbout

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page